Toppbild för ängsslåttersidan

Att skära med en lie

Att visa hur man använder en lie är kanske huvudsyftet med denna hemsida. Det är övermaga att påstå att det går att bli expert på lieslåtter bara genom att läsa denna beskrivning. Lite hjälp på traven ska du väl få och framför allt ett ord på vägen; du behöver inte vara expert för att uppskatta nöjet med att genom ett slåttergille skapa förutsättningarna för att återkomma till våren och njuta av blomsterprakten.

Filmen till höger ska visa hur man med vänster hand drar lien i en halvcirkelrörelse för att skära av stråna. När du härmar dessa rörelser finns ett par saker att tänka på.

  • Lien ska dras runt med vänster hand. Den högra handen styr lien så att den ligger rätt mot marken och parerar tuvor och stenar.
  • Liebladets bakre tredjedel ska ligga mot marken under draget. Det är lättare att skära av ståna nära marken och liens inställning gör att detta ska fungera.
  • Håll god fart på lien ända till slutet av draget så att skäreffekten blir god. Dra tillbaks vänster axel ordentligt så att gräset du som följer med lien runt dras in och hamnar på den redan höstade ytan och att inga tussar blir kvar mellan skåren till besvär för den som ska räfsa.
  • Gapa över lagom mycket. Gå fram 5–10 cm mellan varje skär. Det är vad en bra inställd lie ska skära. Försöker man ta mera blir det lätt tussar kvar.
  • Skär inte i stenar, myrbon, rådjurskid, blommor du vill spara eller i barn, husdjur eller de andra som slår och räfsar på ängen.

Skårgång

När flera höstar en äng kan man gå skåragång. Då den förste kommit på betryggande avstånd börjar näste och höstar skåren bredvid. Det är ett bra sätt att organisera arbetet om man är flera som ska slå en äng. Tänk bara på att inte gå så nära den framförvarande så att du skär av dennes hälsenor.

Vänsterhänt

Det finns liar att få tag på för vänsterhänta, och orvets knaggar ska naturligtvis vara vända åt andra hållet. Vänd på alla instruktioner ovan och tänk på att vid skåragång ska alla vara vänsterhänta.

Bakdrag

Runt stolpar, träd och stenar går det inte slå med vanlig teknik. Där är det bättre att trä in lien mellan hindret och de strån som ska skäras av. Därefter skär man snabbt av stråna med ett baklängesdrag.

Säkerhet

Lien är ett mycket vasst redskap och ska behandlas med respekt. När ett orv med fäst lie ska bäras läggs orvet över axeln med lien pekande uppåt. Se bilden högst upp till vänster. Då är det minst risk att någon träffas om man plötsligt svänger runt.

När man vilar är det bästa stället för lien att hänga högt i ett träd.

Sätt gärna ett parerskydd på liestickan.

Använd ett eggskydd.

Lägg liarna i bagarerummet och inte i kupén under transport.

 


De ängar som slås tillåter oftast inte att man kan kan gå fram på detta sätt. Det är vanligare att man får trixa sig runt tuvor och stenar.


Mer att läsa:

Skötselkort för vårdbiotoper 2: Slåtter