Toppbild för ängsslåttersidan

Infästning av lien vid orvet

Lien ska kunna fästas vid orvet så att det sitter stadigt. Samtidigt bör man kunna justera vinkeln mellan lien och orvet.

Det första sättet att fästa lien var säkerligen med en läderrem. Läderremmen blötläggs och lindas runt orvet och liens bromme och fästes. När sedan lädret torkar krymper detta och lien fästs hårt. En nackdel med denna infästning är att det inte går att justera vinkeln mellan lie och orv utan att blöta upp läderremmen och sedan låta den torka igen. Infästningen är vacker men inte så praktisk.

Nästa steg i utvecklingen blev att använda en metallring, t.ex. en gammal burk, som träddes över orvet och lien. Sedan trycktes en kil in som låser konstruktionen.

Den morderna infästningen består också av en plåtring, men den har en kraftigare plåtbit där en eller två skruvar är ingängade. Det liefäste som går att köpa idag har två skruvar.

Det vanligaste sättet att fästa är att dra dessa skruvar mot liens bromme. Då hamnar den tjockare delen av infästningen mot marken när man slår och kan ibland stöta emot underlaget. Vissa föredrar att ha skruvarna uppåt i stället. Då måste man lägga en plåtbit mellan orvet och skruvarna så att dessa inte tränger in i träet. Dels förstörs träet och dels så är det svårt att få en stadig infästning på detta sätt utan ett hårt mothåll.


Normal fästning av lie

Vanligen fästs lien genom att skruvarna dras mot liens bromme. Pinnen är ditsatt för att hindra att lien glider ur läge under slåttern så att skärvinkeln blir felaktig.


Omvänd fästning av lie

Om man vänder på fästet kommer lien närmare marken utan att fästet hakar i.


Skydd av trä vid omvänd fästning

När inte fästskruvarna ligger mot brommen måste man lägga en skoning mot träet så att inte skruvarna äter sig in i träet. Dels förstörs orvet och dels börjar lien glappa.

Mer om:

Skärvinkel
Jordläggning
Balansering

 

Äldre infästnign med kil

En äldre typ av infästning med falsad ring och kil.


Modernt fäste för en lie

Det vanligaste fästet idag. En plåtring med två skruvar. Även modeller med en skruv har förekommit men den med två skruvar är bättre.