Toppbild för ängsslåttersidan

Zorn frågade mig en gång om jag visste något vackrare än en svensk, blommande äng.
Jag grubblar ännu på svaret.

Carl Larsson 1902

Ängarnas värden, historia och vad som behöver göras för att deras värden ska bestå – det är vad dessa sidor ska försöka informera om.
Allt från praktiska tips om hur man slipar och ställer in sin lie till hur man med ett trevligt slåttergille får folk att vilja komma till lite arbetsgemenskap.
Målet är att få ut människor på våra ängar två gånger om året;
– på försommaren för att försiktigt tassa fram bland de undersköna ängsblommorna till vingsuset av en rar fjäril.
– på högsommaren för att delta i en slåtter och känna det kulturhistoriska sambandet som skapat denna av människor högt skattade miljö.
Du kan börja att se på dessa två videosekvenser:
Du kan också läsa om Ängarikets verksamhet eller någon nedladdningsbar folder eller få litteraturtips här »
Du kan också gå på en kurs som Länsstyrelsen ordnar. Gå till Lantbruksenhetens kurskalender och sök på "slåtter".

Vill du veta vilka som gjort denna hemsidessamling och bekostat den kan du gå in här:

Om denna sida »