Toppbild för ängsslåttersidan

Skärpa eggen med ett bryne

När man använder ett bryne gör man i princip samma sak som när man slipar på en sten. Materialet i ett bryne är i princip det samma som i stenen. Ett modernt liebryne är sammansatt av två delar med olika kornstorlek vilket skiljer det från slipstenen.

Om lien blivit rejält slö eller fått en skada efter ett stenhugg är det bäst att ta fram ett bryne. Ett handbryne förs i cirkelrörelse längs eggen så att brynet rör sig ut från lien när den går in på obrynad egg. Både brynet och lien fuktas ordentligt innan man startar. Tänk på att lägga brynet i samma vinkel mot lien som den ursprungliga eggen. Om det är en lokal skada på eggen behöver man inte slipa i hela liens längd.

 

 


Brynet måste vara blött vid bryning. För brynet i cirkel så att det dras ut från lien när den dras in på nya områden.


Ett liebryne

Ett modernt liebryne har grövre korn i ena änden och finare korn i den andra.