Toppbild för ängsslåttersidan

Röjsågen för ängshävden

En röjsåg med gräsröjartillsats är inget bra redskap för slåtter i värdefull ängsvegetation.

De piskande nylonlinorna eller plastklingorna sliter av stjälkarna, som inte få någon distinkt snittyta, vilket ökar uttorkningen. Stubbhöjden blir ofta lägre än vid lieslåtter. Gräset fragmentiseras och en del blir kvar på marken när man räfsar. Därtill kommer att en någorlunda van lieanvändare slår fortare än vad man kan ”slå” med röjsåg.

Röjsåg går dock bra att använda när man ska bekämpa oönskad vegetation, exempelvis nässlor eller älggräs.

Liebladet