Toppbild för ängsslåttersidan

Slåtterbalk

Slåtterbalken är ett effektivt verktyg för att klippa av växtligheten på ängarna och där markerna så tillåter används oftast slåtterbalk på traktor eller som självgående maskin.

Slåttermaskinen slog ut lien som viktigast skörderedskap på 1800-talet. Det var de släta åkrarna och vallarna som kunde slås med de hästdragna maskiner som infördes. Lien var fortsatt viktig för att samla in hö från steniga, ojämna och blöta marker där maskínerna inte tog sig fram.

Den moderna handslåtterbalken är ett effektivt redskap på marker där ett traktorredskap inte kan ta sig fram men ändå är relativt jämnt. Slåtterbalken är ungefär metern bred.

 

Gammal hästdragen slåtterbalk

Gammal hästdragen slåttermaskin.