Toppbild för ängsslåttersidan

Hässjor och stackar

För att änghöet inte ska ruttna under lagringen till vintern måste det torkas.

Om vädret är gott kanske höet torkar tillräckligt utlagt på ängen och vänds regelbundet. Ofta får man säkerställa torkning på ett bättre sätt under årets regnrikaste månad, juli. Ett enkelt sätt är att sätta upp höet i en stack runt en stör. Lite säkrare får man upp höet från marken om man sätter upp en hässja.. De traditionella hässjorna byggdes med stolpar som hade inborrade klykor som man kunde lägga hässjestörar på. Dessa lades på när man fyllt den undre med hö och den stören man lade på fungerade som ett lås för höet som var pålagt. Ett modernare och enklare sätt är att binda ståltråd mellan störarna.

Det torkade höet förstördes om det fick ligga kvar på hässjan när höstvätan kom. Då gällde det att höet hade fått flytta inomhus. I det gamla bondesamhället förvarades höet i lador nära ängen. Detta främst därför att transporterna gick lättare med kälke på snön. Bidragande var också att arbetsbelastningen var större under sensommaren än under vinterhalvåret.

Lada med sneda väggar

Lada med snedställda väggar är vanlig i övre norrland och i Hälsingland. Väggarna är glesa för att att luftgenomströmningen ska hålla höet torrt.

 

Hässjning av hö

Räfsning av hö med häst och hässjning.