Toppbild för ängsslåttersidan

Liebladet

Ett lieblad har som uppgift att skära av växter. Lien är egentligen en utveckling av skäran och det blev en klar förbättrad arbetsställning när man kunde gå upprätt och slå sin säd. Lokala traditioner och skillnader i förutsättningar har gjort att liar har fått olika utseende och uppbyggnad.

Järnet som lien är uppbyggd av kan ha olika kvalitet; ett mjukt järn går inte lika lätt av när man slår i sten men tappar snabbare skärpa. Ett hårt järn håller skärpan längre men blir sprött. De enklare liarna är uppbyggda av en sorts järn och kan vara maskinstansade. Stålets hårdhet i en sådan lie får då bli en kompromiss. En handsmidd lie byggs upp av flera skikt av olika järn. Ett hårt järn i mitten men mjukare skikt över och under. Det är viktigt att eggen hamnar i det hårda stålet när lien slipas. Liebladet har också en tjockare rygg som gör bladet styvare och minskar risken för brott.

I många länder knackar man på eggen för att få den tunn och vass. Ett hårt stål kan lätt flisa sig vid knackningen. I Sverige slipas eggen vass mot en slipsten och då passar ett hårt stål bra.

Liebladet har en tydlig krökning. Denna krökning motsvarar den cirkel som lien rör sig i när man slår.

Låret är den del av bladet som fäster vid orvet. Låret avslutas med en vinklad spets som passar i ett hål på orvet.

Eggskydd

Lien är ett vasst instrument och för att hålla skärpan och undvika skador på omgivningen bör man använda ett eggskydd.

Numera sitter det på ett eggskydd när man köper lien. Det är en tunn plastremsa som man trär över eggen. Om man saknar eggskyddet kan man göra ett enkelt skydd av en uppskuren vattenslang eller ett mer avancerat av två hopsydda läderremsor. Detta blir nog det snyggaste skyddet men kräver någon vinterkväll för tillverkningen. Ett tjusighetsalternativ är ett liehölster i flätad näver. Lägger man undan liarna kan man rulla in dom i en tidning. Då kan den som köper liarna på auktion se när de senast kom till användning.

Liens delar

Namn på delar kan alltid vara bra att kunna. Här är de vanligaste benämningarna på liens delar.


Snitt genom lien

Ett tradfitionellt sätt att få en lie med bra egenskaper var att lägga in ett hårt eggstål som kunde hålla skärpan i ett segare stål som gjorde lien hållbarare. De liar man i dag köper i järnaffären är homogena och har ett stål som är en kompromiss men av bra kvalitet. Se mer under sidan om fabrikat »».


Eggskydd

Eftersom lien är vass är det också lätt att skära sig och annat. Ett bra eggskydd sparar både ägare och lie.