Toppbild för ängsslåttersidan

Slåtter i Tränghult 1841

Utdrag om ängsskötsel i Olof Anderssons dagbok från Tränghult, Toarp (sydost om Borås) 1841
Maiius
1

Jag och mor röide Jengerkerret.

6

Bokhulta röjde idag.

10

Vi röjde i järdet. Dertill voro vi Moster och Karl och Kristina i Ekås Stora och lilla, Kari på Skogen, Kiersti på Skripa, Marja i Råslätt. Britta, far, jag och mor stundatals.

11

Jag och mor och Kari röjde i iärdet.

12

Jag och far röjde Bratteliängen.

Julius
15

I dag börja vi att slå med att vi Slogo Ängahagen. Johannes på Åsen är hos oss och slå.

16

Vi Slogo i järdet.

17

Vi slogo i Bratteliängen.

19

Vi slogo av Bratteliängen och e. m. i järdet.

20

Vi slogo i järdet.

21

Vi stäkte det som slogs Den 15 & 16 och hovo in i Undantagsladan.

22

Vi slogo i järdet.

23

Vi slogo i järdet.

24

Vi slogo i järdet.

26

Vi stäkte det som slogs Den 17, 19, 20, 21, 22, 23.

27

Vi slogo i järdet.

28

Vi slogo Utängen, dertill voro vi: farbror & Olof i Ekås, jag, far, Johanes och Skogen & Jonasa Kari i Ottersmad till att slå och Maria i Råslätt och Britta och mor till att raka.

29

Vi slogo i järdet.

30

Vi slogo i järdet.

31

Vi slogo i järdet.

Augustius
2

Vi båro in 4 stackar hö af det som stäktes Den 26 Juli.

3

Vi kiörde 20 stackar hö. Vi stäckte det vi slogo Den 29, 27 juli.

4

Vi stäkte något af Utängen och det som slogs Den 30, 31.

5

Vi strödde ut några stackar hö.

6

Vi slogo det sista i järdet.

7

Vi slogo Jengerkerret.

9

Vi slogo i Jängerkerret.

10

Vi slogo på Gubbalyckan.

11

Vi slogo det sista vilket var i Gubbalyckan.

16

Vi och Kråkhulta slogo SulldateTorpet. Vi voro dertill 2: Farbror i Ekås & J. Lilja.

18

Vi stäkte litet af det som slogs Den 30 Juli.

19

Vi stäkte 10 stackar hö på Jängerkerret.

20

Vi stäkte det sista i Utängen och det som slogs Den 31 Juli.

21

Vi stäkte 11 stackar hö på Jängerkerret. Vi kiörde 12 stackar om morgonen och om aftonen 6. Vi åto vår slåttegröt i qväll.

24

Vi slogo håv under Rågrian vid svinhuset. Vi kiörde det sista höet 6 stackar på Iängerkerret.

 

Fagning i Tränghult

Fagningen eller röjningen var ett trivsamt vårgöra. Ill. ur "Olof i Tränghult", Gösta Svensson.

Slåtter pågick stor del av sommaren.

På 1800-talet slogs inte bara ängen med lien. Även åker och vall som idag slås maskinellt ingick i slåtterytorna. Ill. ur "Olof i Tränghult", Gösta Svensson.

Annons

Boken om Olof i Tränghult kan du köpa på MelicaMedias nätbutik.