Toppbild för ängsslåttersidan

Att slipa sin lie med slipsten

Grunden till en väl slagen äng lägges vid slipstenen. Här skapas den egg som sedan går att underhålla under dagen på ängen.

Hur ska då en väl slipad egg se ut. Först får man tänka på att det hårda stålet ligger mitt i liebladet och eggens spets ska bestå av detta hårda stål. Sedan vill man hålla eggen så lågt som möjligt. En gammal tumregel är att man ska slipa en tredjedel på undersidan och två tredjedelar på översidan. En annan liknande tum regel är 5-3-regeln. Den säger att eggens översida ska vara 5 mm och den undre sidan ska vara 3 mm bred. Eggens översida slipas först och undersidan därefter.

Vid slipningen ska stenen rotera från dig på översidan. Lien anläggs bortanför centrum på stenen. Det är viktigt att stå stadigt, gärna med ena benet framför det andra, och med armbågarna stödda mot kroppen. Trycker man hårdare med bladet mot stenen får man en kraftigare slipverkan och slipningen går fortare. Lien måste hållas stadigt i handen under slipningen. Det finns risk att eggen hugger fast i stenen, främst om den är ojämn, och då kan man tappa taget om man inte håller stadigt om bladet. Håll också så brett som möjligt.

När spetsen ska slipas får man hålla med bägge händerna på ena sidan stenen men även här så brett mellan händerna som möjligt. Håll alltid lien vinkelrätt mot stenen.

Bäst egg får man om man kan hålla lien i en bra vinkel mot slipstenen. Då kan eggen få en skålfom med samma kurva som slipstenens rundning. Om eggen ligger an mot stenen kommer vattnet att skäras loss från stenen och strömma jämnt över bladet. Sprutar vattnet upp ligger inte eggen mot stenen riktigt. Ljudet är också till hjälp, ett mjukt slipljud hörs när hela skålytan ligger mot stenen medan ljudet är skrapande när fram- eller bakändan ligger mot stenen.

Råegg

Om man slipat mycket, som vid uppslipning av en ny lie, får man gärna en bred råegg. Det är den yttersta biten av eggen som lätt viker sig och därför inte slipas av. Råeggen avlägsnas genom att den först böjs åt sidan med hjälp av en träbit och att man sedan skär i träbiten. Då dras råeggen av. Mindre råegg kan också dras av med liestickan (vispestickan).