Toppbild för ängsslåttersidan

Skärpa eggen med ett skärpstål

Skärpstål

Med en liten bit hårdmetall går det också bra att hålla eggen skarp. En variant är Schwabenschärfer där hårdmetallen, wolframkarbid, är inbäddad i ett plasthandtag. För att skärpa eggen läggs verktyget med hårdmetallen parallellt med eggen och plastsidan före i rörelseriktningen. Sen drar man längs liens egg fem–sex gånger på översidan och fem–sex gånger på undersidan. Detta upprepas med en gång mindre på varje sida tills man bara drar en gång på varje sida.

Schwabenschärfer
En Schwabenschärfer, tillverkad i Scwaben i Tyskland.

Skärpstålet ska hållas lätt i handen så man inte tvingar eggens vinkel. Lägg an stålet med plastfästet först i rörelseriktningen. Man börjar med fem-sex drag på varje sida och sedan ett drag mindre tills man är nere i ett drag per sida.