Toppbild för ängsslåttersidan

Orvets mått

Vi människor är olika och så måste orven vara. Är orvet för långt eller för kort blir arbetsställningen till slut olidlig. Ett orv är ett verktyg som ska vara måttanpassat till din kropp.

Det första måttet är orvets längd. När du ställer orvet rakt upp och ner med en lie på så ska den översta knaggen nå dig till armhålan. Ett bladorv kan då fortsätta en bra bit till uppåt medan ett slängorv bara är några centimeter längre för infästningen av knaggen. Känner man sin skog eller har tur kan man ha ett orv som har växt i en sådan böj att kroken kan användas som övre handtag. Det finns ett sådant orv i trädet nedan till vänster.

Nästa mått är det mellan knaggarna. Det ska vara lika långt som du är axelbred. Alternativt kan man mäta från armbågen till fingerspetsen, det brukar vara lika långt.

 

Axelmått för knaggavstånd på orv

Avståndet mellan knaggarna ska vara lika med axelbedden.

 

Underarmsmått för orv

Avståndet mella armbåge och fingerspetsar är oftast lika med axelmåtten och kan också användas för att bestämma knaggavståndet.

 

 

Orvet är ett redskap som ska ha rätt längd för dig

Ett orv ska ha samma längd som en skidstav, det ska räcka dig till armhålan när det vilar på marken.