Toppbild för ängsslåttersidan

Orvet

Orvet är skaftet, som lien är fäst vid. Orvet kan vara gjort av olika material och ha olika utseende beroende på användningssätt

Lien med sitt orv är en utveckling av skäran med sitt skaft. Naturligtvis har det utvecklats olika typer på olika ställen beroende på de givna förutsättningarna och på hur uppfinningsrika människorna har varit. I trädet till vänster har alla liarna ett orv som är vanligt i västra sverige och som brukar kallas slängorv. Stålorven som säljs i järnhandeln är av denna typ.

I Norrland, Norge och Finland är det vanligare med ett bladorv, ett orv med en förlängning i form av ett blad som ger stöd mot överarmens utsida. Nackdelen med bladorven är att hanteringen av lien inte blir lika smidig vilket kan behövas när slåtterängen är full av sten, stubbar och tuvor som man måste lirka sig runt.

Karta över utbredning av olika orvtyper finns här »».

På nordiska orv sitter det två handtag, knaggar. På slängorven böjer handtagen åt samma håll, i riktning med lien. Bladorvens övre handtag pekar neråt. Handtagens utformning kan variera liksom materialet. Vanligast är nog knaggar av trä, något träslag som inte spricker eller flisar sig och håller sig lent mot handen. Vanligt förr, åtminstone om man inte hade kullig boskap, var att man använde kohorn som knaggar. Hornet håller sig lent och då det är ihåligt blir det inte så varmt.

Längst ner på orvet, 9,5 cm från änden, sitter ett hål som är till för att trä in lillkroken på liebladet i. Detta är nödvändigt för att lien ska sitta stabilt på orvet.

Andra orvmodeller

Vill ni studera orvmodeller (snath) från den amerikanska kontinenten kan vi bjuda på två länkar:

Knagg av kohorn

En knagg av kohorn är både vacker och praktisk. Genom att den är ihålig hålls den sval att hålla i och det är ingen risk för träflisor i handen. På den tiden man fäste sand på liestickan med fett kunde man förvara fettsvålen i den ena knaggen och en påse med sand i den andra.

 

 

Skäran är en föregångare till lien

Skäran är ursprunget till lien och orvet. Skäran lever kvar då den fortfarande är ett bra redsskap i vissa fall.


Ett gammalt norrländskt orv

Ett gammalt bladorv från Jämtland. Denna typ av orv var vanligare i norrland och i Norge.