Toppbild för ängsslåttersidan

Jordläggning av liebladet

Vid höstningen ska liens rygg kunna glida på marken och liens egg skära av växterna på lämplig höjd

Jordläggningsvinkeln ska vara inställd så att man får in en fingerblomma (ca 1 cm) under lien när orvet hålls i arbetsställning. Lite svårt att mäta upp utan hjälp. Jordläggningsvinkeln är som mycket annat personlig och beror på arbetsställning, om orvet är svängt eller inte och kanske på att infästningen är snedsliten.

Om man kommer fram till att jordvinkeln måste ändras behöver man ett skruvstäd och en rörtång eller stor skiftnyckel. Ta loss lien från orvet. Spänn fast brommen i skruvstädet med liens egg vänd neråt. Ta tag i bladet med tången och böj till vinkeln.

Det är svårt att avgöra om man böjt lagom mycket då stålet sviktar tillbaks, det är bara att sätta fast lien och kontrollera om resultatet blev bra.

Mer om:

Infästning
Skärvinkel
Balansering

Jordläggnign av liebladet

Spetsen på ett finger ska få plats under liens egg när dess rygg ligger mot marken. Orvet ska hållas i bekväm arbetsställning.


Böjning vid jordläggning

Spänn fast brommen i ett skruvstäd och bryt lien med en rörtång eller stor skiftnyckel.


Värmning av bromme

Värmning av brommen på lien gör järnet mjukare och lättare att böja.


Vridning av bromme för jordläggning

Om man har ett stadigt orv kan man använda det för vridningen och fäster då liens rygg i skruvstädet. Lien blir lättare att vrida om materialet värms något.