Toppbild för ängsslåttersidan

Lietillverkare

Tidigare fanns det gott om tillverkare av liar. Det var ofta den lokala smeden som även skötte denna tillverkning och ibland startade en fabrik. I beskrivningen av Sågmyra i Dalarna i Nordisk familjebok nämns att näringslivet på orten består av en yllefabrik, ett snickeri, ett par liefabriker, såg och hyvleri.

Liefabrikernas storhetstid var under 1900-talets första hälft då namn som Klöverfors, Ljungdahl och Igelfors varumärken Kronlien och Banko-lien stod på lliarna. Igelfors tillverkning lades ner 1972 och maskiner och namnrätten såldes till Fux i Österrike där dessa liar nu tillverkas. Hammerdals liefabrik, som enligt jämtlänningarna gjorde de bästa liarna, finns fortfarande men slutade tillverka liar på 1990-talet och gör numera knivar till gräsklippare.

Vira bruk i Uppland, som startades för att tillverka klingor till den svenska armen, var under 1880-talet ett av landets främsta liebruk och tillverkade då lika många liar som de 12.000 klingor man hundra år tidigare smidde åt staten.

Idag finns det bara två tillverkare av liar; FUX i Österrike och Hamre i Norge. Fux liar säljs under namnen Ljungdahls liar, Kronliar och Igelfors bruk. Hamres liar heter Smålandsraka, Valdres, Nordlands och kortljå (ljå är norska för lie). Smålandsraka säljs bara handsmidd medan Nordlands och Valdres finns både som handsmidd och maskingjord. Hamres liar känns igen på att låret och innersta delen av lien är doppad i blå färg.

De liar som säljs med plåtorv hos järnhandlare är stansade och säljs utan firmanamn.

Återförsäljare för "Kronliar" och "Ljungdahls liar" är Ödenäs lieservice.

 

 

Olika varumärken för liar