Toppbild för ängsslåttersidan

Liens balans

En bra balans i kombinationen lie orv får man när liens spets står 10 cm högre än liens lår när man håller lien några centimeter från marken utan att vrida orvet med handtagen.

Liens böjning gör att spetsen normalt pekar något uppåt när jordläggningen är rätt inställd. Om inte spetsen pekar uppåt går lätt liens spets in i tuvor och i ojämna marker och blir slö. Hur långt spetsen pekar uppåt är lite olika för olika liar. En kort busklie ska inte peka lika mycket uppåt som en riktigt lång lie.

Om lien ska böjas behöver man ett skruvstäd och en rörtång eller stor skiftnyckel. Ta loss lien från orvet. Spänn fast brommen i skruvstädet med liens egg vänd neråt. Ta tag i bladet med tången och böj till vinkeln.

Mer om:

Infästning
Skärvinkel
Jordläggning

Balans hos lien

Spetsen på lien bör ligga 10 cm över marken om man håller orvet utan vridning. Detta för att spetsen inte ska gå in i tuvor på marken.


Balansering

För att ändra balanseringsvinkeln på lien spänns brommen fast och lien vrids. Denna vridning kan göras för hand om man har eggskydd på lien eller genom att ta tag i lien med en rörtång eller skiftnyckel.